Audio Văn Học - Thơ

2

Tháng 1

2021

lượt xem: 1560 lượt

[Audio văn học 12] Những con đường ra trận, vinh quang về trên Điện Biên Phủ || Học văn chị Hiên

Bài thơ Việt Bắc là một trong những đỉnh cao của thơ Tố Hữu và thơ ca kháng chiến thời kì chống Pháp, thông qua cuộc đối đáp có tính chất tưởng tượng của kẻ ở người đi...

21

Tháng 2

2019

lượt xem: 8978 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Tây Tiến của Quang Dũng

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác phẩm...

21

Tháng 2

2019

lượt xem: 4583 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Vội Vàng của Xuân Diệu

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Vội Vàng của nhà thơ Xuân Diệu gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác phẩm...

21

Tháng 2

2019

lượt xem: 3801 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Việt Bắc của Tố Hữu

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác phẩm đạt...

21

Tháng 2

2019

lượt xem: 3359 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Đây Thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác...

21

Tháng 2

2019

lượt xem: 4367 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Sóng của Xuân Quỳnh

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác phẩm đạt...