DÀN Ý CHI TIẾT PHẦN TẬP LÀM VĂN LỚP 6

Ngày 27/10/2023 14:34:56, lượt xem: 1517

Dưới đây là tài liệu dàn ý chi tiết phần tập làm văn lớp 6, đầy đủ các dạng văn của 3 bộ sách chương trình mới. Học sinh lớp 6 nào cũng có thể vận dụng một cách dễ dàng. Đây là phần bổ trợ cho cuốn sách Tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 6.

 

1. Phần phương pháp và dàn ý dạng tự sự và miêu tả: Link

2. Phần phương pháp và dàn ý dạng thuyết minh: Link

3. Phần phương pháp và dàn ý dạng thuyết minh: Link

4. Phần phương pháp và dàn ý dạng biên bản và tóm tắt văn bản: Link

Tin liên quan