ĐÁP ÁN VĂN XUÔI MẪU - HỌC VĂN CHỊ HIÊN

Ngày 04/02/2020 17:11:40, lượt xem: 3947

ĐÁP ÁN VĂN XUÔI

1. Tác phẩm : Người lái đò sông đà

2. Tác phẩm : Ai đã đặt tên cho dòng sông

3. Tác phẩm : Rừng xà nu

4. Tác phẩm : Chí phèo

5. Tác phẩm : Vĩnh biệt cửu trùng đài

6. Tác phẩm: Vợ Nhặt

7. Tác phẩm: Vợ chồng A Phủ

 

 

Tin liên quan