Lớp 7

23

Tháng 2

2023

lượt xem: 247 lượt

HỌC VĂN LỚP 7 CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG?

Có thể, chúng ta vẫn cho rằng: - Môn Văn không quan trọng như những môn tự nhiên. hoặc: - Mới lớp 7 thì chưa cần chú trọng vào môn này. …. Tuy nhiên, thực tế lại...

8

Tháng 9

2020

lượt xem: 4998 lượt

[VĂN 7] Đề bài: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp em có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích!

- Dẫn dắt để giới thiệu được tình hình của lớp (có nhiều bạn lơ là học tập). - Đưa ra chân lí: Nếu khi trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên ta sẽ chẳng làm được...