Danh sách #hashtag trên HỌC VĂN CHỊ HIÊN

Nhằm mục đích phân loại nội dung cũng như giúp các bạn dễ dàng tìm lại bài viết theo chủ đề sau này, HỌC VĂN CHỊ HIÊN yêu cầu mọi thành viên sử dụng #hashtag khi đăng bài trong nhóm.

Lưu ý:

  • Mọi hashtag phải bắt đầu bằng hvch_ (giống như namespace) để tránh ảnh hưởng của hashtag trên các bài viết bên ngoài nhóm.
  • Bạn có thể dùng nhiều hashtag trong một bài viết nếu thấy liên quan tới chủ đề bạn muốn chia sẻ.

Các hashtag chính (bắt buộc)

Hashtag Chủ đề, nội dung của bài viết
#hvch_hoidap Hỏi đáp, thắc mắc
#hvch_thaoluan Thảo luận về chủ đề nào đó
#hvch_share Chia sẻ (tài liệu, sách, phần mềm, khóa học,…)
#hvch_relax Ảnh, video hoặc nội dung giải trí
#hvch_kienthuc Hướng dẫn lập trình hoặc chia sẻ kiến thức
#hvch_gopy Góp ý cho Ban Quản Trị nhóm
#hvch_news Tin tức, cập nhật, thông báo từ BQT
#hvch_cfs Confesstion from Học Văn Chị Hiên
#hvch_feeling Chia sẻ cảm xúc với Học Văn Chị Hiên

Các hashtag phụ (không bắt buộc)

Đây là các hashtag nhỏ để bổ sung cho các hashtag chính giúp phân loại bài viết ra nhiều chủ đề con.

Hashtag Chủ đề, nội dung của bài viết
#hvch_ebook Sách, PDF
#hvch_khoahoc Khóa học trực tuyến
#hvch_tips Các tips khi học văn
#hvch_video Đăng các video tự làm

(Danh sách hashtag phụ sẽ được cập nhật thêm cho phù hợp với nhóm…)