Tài Liệu Lớp 7

17

Tháng 11

2023

lượt xem: 1226 lượt

SOẠN VĂN 8 - BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO || SAO BĂNG LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ SAO BẰNG

Văn bản cung cấp những thông tin cơ bản về sao băng, mưa sao băng, những trận sao băng nổi bật và giải thích chu kì xuất hiện của mưa sao băng...

21

Tháng 7

2023

lượt xem: 4175 lượt

TÓM TẮT VĂN BẢN BẦY CHIM CHÌA VÔI - NGỮ VĂN 7 KẾT NỐI TRI THỨC

Hai giờ sáng, trời mưa to, anh em Mon, Mê trò chuyện với nhau về trận mưa đêm, chúng lo lắng bãi cát giữa sông sẽ ngập và bầy chim chìa vôi non ở đó sẽ chết bởi mùa mưa...

23

Tháng 2

2023

lượt xem: 914 lượt

HỌC VĂN LỚP 7 CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG?

Có thể, chúng ta vẫn cho rằng: - Môn Văn không quan trọng như những môn tự nhiên. hoặc: - Mới lớp 7 thì chưa cần chú trọng vào môn này. …. Tuy nhiên, thực tế lại...

8

Tháng 9

2020

lượt xem: 5973 lượt

[VĂN 7] Đề bài: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp em có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích!

- Dẫn dắt để giới thiệu được tình hình của lớp (có nhiều bạn lơ là học tập). - Đưa ra chân lí: Nếu khi trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên ta sẽ chẳng làm được...